Category

#ASAmetropolis

#ASAmetropolis
June 28, 2016

2016 ASA K50 Metropolis shootdown

https://www.youtube.com/watch?v=gs_tZ_jC1KA&feature=youtu.be
Read More